معاونت فنی و شهرسازی شهرداری خوی

Home-Management-UrbanPlanning

عبداله واعظ -سرپرست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری خوی

اهم وظایف و امورات مربوط به حوزه معاونت فنی و شهرسازی

تدوین هدفها، سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری و تجدید نظر در آن با توجه به احتیاجات فعلی و آتی

 به هنگام نمودن مستمر برنامه ها و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری

استفاده از روش های نوین مدیریت جهت استقرار سیستم کارآمد اداری

 ارتقاء انگیزش کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمانی مورد نظر

 برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکالت موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکالت

 ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

 انتصاب نیروی انسانی مجرب حوزه شهرسازی و معماری در ستاد مرکز و مناطق ؛ متناسب با نیاز، توانایی و تخصص

 بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذيرد و عدالت اداری اجرا شود

 بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی

 بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آن

 بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرائی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری

 نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری

 نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل های مربوطه

 نظارت و سیاستگذاری بر روند تهیه طرح های شهری از جمله طرح های ساختاری- راهبردی، تفصیلی، موضوعی و موضعی و....

 نظارت مستمر بر حسن اجرای نقشه های جامع و تفصیلی و ارائه پیشنهادات لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات در آن بطور اصولی و منطقی

 نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها

 نظارت عالی بر بررسی و انتخاب مشاور ذیصلاح جهت تهیه طرح های معماری و شهرسازی

 ایجاد هماهنگی و بستر سازی مناسب در حوزه های زیر مجموعه به منظور ایجاد انسجام در کلیه اطلاعات تولیدی در وضع موجود

 نظارت بر پاسخ گویی سریع و تسهیل گردش کاری ارباب رجوع

 تدوین و ابلاغ بخشنامه های جدید به سازمان ها و مناطق جهت اقدام و اجرا

 برگزاری جلسات کمیته های فنی به منظور ایجاد وحدت رویه

 مشارکت با مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی در زمینه ارتقاء توان تخصصی حوزه شهرسازی و معماری

 بهره گیری از شیوه های نوین و بروز رسانی و ارتقاء توان علمی معاونت شهرسازی و معماری از طریق شرکت در سمینارها، کنفرانس ها ، نمایشگاه ها و دوره های تخصصی ملی و بین المللی

1234
DNN