جزئیات اخبار و اطلاعات

📳 آماده سازی محل برگزاری مراسم تجمع بزرگ اربعین حسینی از سوی شهرداری خوی

📳 آماده سازی محل برگزاری مراسم تجمع بزرگ اربعین حسینی از سوی شهرداری خوی

آغاز مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح در میدان شیخ نوایی همراه با پخش زنده از شبکه استانی و شبکه های ملی کشور

Print
13
DNN