جزئیات اخبار و اطلاعات

آمده به خدمت جایگاههای CNG تحت مالکیت شهردای خوی
روابط عمومی شهرداری خوی 12

آمده به خدمت جایگاههای CNG تحت مالکیت شهردای خوی

مطلب قبلی مطلب قبلی تنظیف وشستشوی تابلوها؛ سیستم روشنایی و جدولهای مسیر میدان هواشناسی تا پل سعید آباد از سوی اکیب معاونت خدمات شهری شهرداری خوی
مطلب بعدی دیدار و گفتگوی با اعضای هییت مدیره انجمن نابینایان دیدار و گفتگوی با اعضای هییت مدیره انجمن نابینایان

جایگاههای CNG تحت مالکیت شهردای خوی  بعد رسیدگی و overhollهم اکنون با تمام ظرفیت بصورت شبانه روزی بدون وقفه در حال ارایه خدمات به همشهریان و مسافران عزیز میباشد 

طبق امار فروش طی ۲۴ چهار ساعت شبانه روزی با  کارکرد به حدود ۵۰۰۰ خودرو خدمات داده میشود .

اشتراک

Print
DNN