جزئیات اخبار و اطلاعات

اجرای طرح رایگان اندازه گیری فشار خون بانوان در مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی

اجرای طرح رایگان اندازه گیری فشار خون بانوان در مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی

مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

اجرای طرح رایگان اندازه گیری فشار خون بانوان در مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی با همکاری معاونت بهداشت شبکه علوم پزشکی خوی


🔶 به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی به مناسبت هفته فشارخون کارگاه آموزشی و کنترل فشار خون توسط کارشناسان خانم بهبودی و کاردار در مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی برگزار شد و در این کارگاه شیوه های مختلف کنترل فشار خون، مدت زمان و شیوه کنترل و چک فشار خون همچنین راهکارهای مقابله با بیماری فشار خون مورد تشریح قرار گرفت

🔹🔹مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

Print
36
DNN