جزئیات اخبار و اطلاعات

اجرای عملیات آسفالت ریزی و لکه گیری آسفالت در معابر سطح شهر از سوی اکیپ‌های عمرانی شهرداری خوی

اجرای عملیات آسفالت ریزی و لکه گیری آسفالت در معابر سطح شهر از سوی اکیپ‌های عمرانی شهرداری خوی

Print
57
DNN