جزئیات اخبار و اطلاعات

📳اجرای پروژه نورپردازی‌ تقاطع غیرهمسطح آیت الله خویی (ره)

📳اجرای پروژه نورپردازی‌ تقاطع غیرهمسطح آیت الله خویی (ره)

از سوی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

Print
44
DNN