جزئیات اخبار و اطلاعات

🔶اجرای 31783متر طول جدول گذاری از سوی شهرداری خوی

🔶اجرای 31783متر طول جدول گذاری از سوی شهرداری خوی

📳 شهردار خوی : 

🔶اجرای 31783متر طول جدول گذاری از سوی شهرداری خوی 
 
🔶به گزارش مدیریت ارتباطات و شهرداری خوی عملیاتهای مختلف جدول گذاری طی ماههای گذشته در سطح شهر از سوی اکیپ های عمرانی معاونت امور زیر بنایی و ترافیک اجرا شده است 
 
مهندس نصراله پور شهردار خوی ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت:  بیش از 31783 متر طول جدول گذاری در بیش ازپروژه جدول گذاری انجام گرفته است. 
 
شهردار خوی گفت:  بیش از 13000 متر طول جدول گذاری نیزبطور کلی در فاز اول کمر بندی شهید سلیمانی در طول اجرای این پروژه انجام شده است.
 
 وی با اشاره به معابر در دست اجرای پروژه‌های جدول گذاری اضافه کرد: 
 پروژه های جدول گذاری در بلوار مدرس کوچه بابالو وامت ، چایباشی کوچه ی جانبازان 1 و 2،خیابان صمد زاده کوچه شیخ علی اکبر ،خیابان امام خمینی(ره) کوچه ایمانی و کوچه اکبری ،کوچه مونس در یدیلر ، خیابان ورزش (کوی دادگستری) ، جمشید آباد (کوچه شهید کاظمی و کلب خانی،) پشت دخانیات (کوچه جباری مقدم) ، محله قاضی (کوچه سید نظری)، کوی خندانی (کوچه نظام گنجوی)، شهرک روبروی مساکن مهر،کوچه‌کوثر در زنبورداران ، کوچه های طوبی در شهرک ولیعصر، ربط (کوچه راعی 7) ،خیابان صمد زاده  (کوچه ریاحی)، بهشتی شمالی (محبت یک انجام شده است 

وی همچنین اضافه کرد: بلوار امام حسین یدیلر (بهار یک) ،بلوار شیخ نوایی (کوچه ی شکوه 4) ،شهانق (بن بست کسری)، چایباشی (زمین های سالم),  شیخ نوایی (زمین های پشت کوهی)، جاده احداثی در کوه فنایی، 15 خرداد (کوچه حسن پور و کوچه علی وردیلو)،  شهرک مزار شهدا ، بلوار حاجی حسینلو و آصفی، بلوار مطهری، شمس تبریزی (سپهر یک) ،قره درویش (کوچه جلیل زاده) ، شیخ نوایی (کوچه بهشت3) رودکی (کوچه فرهاد)، کوچه  آقاصادق 8 ،خیابان 15 خرداد (کوچه ماهان 6) ،کوی صفا (کوچه معراج 5)، کوچه مهر 17،پشت امامزاده سید بهلول(ع)، بلوار شمس تبریزی (کوچه حمیدی)، جانبازان کوی اندیشه (بن بست 4)، کوچه طلوع 13 در جمشیدآباد ، بلوار امام حسین جنب پمپ بنزین تقی زاده کوچه محمدی،بن بست آخر زمانی واقع در سیستانی زاده، از معابری هستند که پروژه‌های جدول گذاری انجام گرفته است 

شهردار خوی تصریح کرد: بن بست نیکو 1 و2 بن بست بوستان بلوار شمس تبریزی ، جانبازان کوچه ی نمازی 4 بن بست اول، قاضی طباطبایی( بن بست کمال1 و3) ، جانبازان کوچه ی انصار1، بلوار بهشتی جنوبی حصیر چیلر بن بست گلزار سوم ،خیابان شهیدکوچری (بن بست معین) ،کمربندی سیستانی زاده ، کوچه ایزد پناه،کوچه بابالو،کوچه امت، منطقه چای باشی کوچه های جانبازان یک و دو،خیابان صمد زاده کوچه شیخ علی اکبر،بلوار شمس تبریزی کوچه بخت بیدار ،کوچه پروین اعتصامی،خیابان امام خمینی (ره) کوچه ایمانی، کوچه اکبری، کوچه اخوان ،کوچه کریمی ،کوچه شهاب ،خیابان 22 بهمن کوچه اردیبهشت 3،منطقه یدیلر کوچه مونس ،خیابان جدید الاحداث ورزش،منطقه جمشید آباد کوچه شهید کاظمی ،کوچه کلب خانی ،کوچه جباری مقدم،کوچه سید نظری،خیابان جدید الاحداث کوی خندانی معابر دیگری هستند که جدول گذاری انجام شده است.

نصراله پور گفت: خیابان بهاران بن بست نظامی،کوچه کوثر ،کوی ولیعصر کوچه های طوبی ، کوچه راعی 7،کوچه اخلاص ،کوچه ریاحی،کوچه محبت یک،کوچه بهار ،کوچه شکوه 4 ،بن بست کسری ،کوی ولیعصر سعدی 2،کوچه سهند 2،کوچه مظاهری یک ، گذر زمانی 8،بن بست بوستان ،بن بست حاجی حسینلو ،بن بست ثمین ،بن بست سعادت 2،بن بست کوثر ،گذر راحتی یک،بن بست پاکان ،کوچه صاحب الزمان 2، کوی رسالت 3، کوچه رخسار یک ،خیابان راعی کوچه گل ها6،بن بست آراسته ،بن بست توسن ،کمربندی شهید سلیمانی و36 متری آرامستان صورت گرفته است

Print
58
DNN