NewsDetails

ارتقا سیستم شهرسازی برای پاسخ گویی در دومنطقه و شهرداری مرکزی
روابط عمومی شهرداری خوی 34

ارتقا سیستم شهرسازی برای پاسخ گویی در دومنطقه و شهرداری مرکزی

راهبر سیستم یکپارچه شهرسازی و کارشناس انفورماتیک شهرداری خوی: 

ارتقا سیستم شهرسازی برای پاسخ گویی در دومنطقه و شهرداری مرکزی

مهندس امین معماری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی از  ارتقای سیستم شهرسازی با ساختار یکپارچه برای مناطق 1 و 2 شهرداری و شهرداری مرکزی خبر داد

معماری اظهارداشت: منطقه بندی شهرداری بر اساس دستیابی به یک ساختار منسجم و در عین حال گسترده از منظر خدمات قابل ارایه شهرداری در مناطق مختلف شهر بوده و نقش مهمی در مدیریت شهری دارد .

وی افزود: یکی از رویه های مهم سازماندهی فعالیت ها در شهرداری ها، سازماندهی بر مبنای منطقه جغرافیایی است و در این رویه، فعالیت های شهرداری در بخشی از شهر به یک سازمان وابسته به آن واگذار می شود. 

معماری اضافه کرد: در بحث منطقه بندی شهرداری، علاوه بر امکان ایجاد ساختار جدید شهرداری در یک منطقه و ارایه خدمات سازمانی به شهروندان است از مشارکت های محلی و تصمیم گیری های متناسب با نیازسنجی های محله ای و منطقه ای نیز اتفاق می افتاد.


مهندس معماری گفت: در ساختار ارتقا یافته سیستم شهرسازی امکان اضافه کردن لایه کاربری زمین وضع موجود شهر همچنین ایجاد لایه ای برای مرزهای حریم، محدوده، مناطق، نواحی و محلات شهر و ایجاد لایه شماره مناطق، نواحی و محلات شهر و نام محلات شهر فراهم شده است

وی تاکید کرد: در مبحث آرایش محتوای نقشه شهری نیز بخش عمده اطلاعات روی نقشه ها در باکس ها قرار می گیرند که ضمن ایجاد جلوه ای زیبا و نظام دار از بروزرسانی متناسب نیز برخودار میشود.

راهبر سیستم یکپارچه شهرسازی و کارشناس انفورماتیک شهرداری همچنین گفت: متمرکز کردن واحدهای زیر سیستم شهرسازی در مناطق برای خدمات رسانی مستقل به شهروندان ، تعریف گردش کارهای جدید سیستم شهرسازی بر محوریت مناطق و شهرداری مرکزی و اعمال سطوح دسترسی کاربران در سطح مناطق و شهرداری مرکزی از مزایای ارتقای سیستم شهرسازی برای پاسخ گویی بر اساس دو منطقه و شهرداری مرکزی است.


 وی در پایان گفت: هر نوع ارتقای سیستم و تغییرات ساختاری و نرم افزاری مستلزم تامین مالی و هزینه کرد ریالی همچنین پروسه زمانی متناسب است و همراهی و همکاری شهروندان در استفاده بویژه در استفاده از ساختارهای الکترونیکی و شهروند مداری اهمیت ویژه ای دارد و در بعد زمانبندی اجرای تغییرات کلان حوزه نرم افزاری شهرسازی این همراهی اهمیت بسیاری دارد.

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان