جزئیات اخبار و اطلاعات

🚨 اعزام اکیپ عملیاتی به مرز تمرچین جهت استقرار و تامین ایمنی زائران اربعین حسینی در مبادی خروجی مرزهای مشترک ایران و عراق

🚨 اعزام اکیپ عملیاتی به مرز تمرچین جهت استقرار و تامین ایمنی زائران اربعین حسینی در مبادی خروجی مرزهای مشترک ایران و عراق

🚨🚨روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

Print
22
DNN