جزئیات اخبار و اطلاعات

اعزام کشتی گیران خویی یاشارگلوانی،علی آقازاده، رسول محمدلو،منتخبین کشتی پهلوانی استان به مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران.
روابط عمومی شهرداری خوی 20

اعزام کشتی گیران خویی یاشارگلوانی،علی آقازاده، رسول محمدلو،منتخبین کشتی پهلوانی استان به مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران.

مطلب قبلی مطلب قبلی جلسه بررسی برآوردهای پیمانکاران در خصوص تغییرات لازمه -موارد بند 14ماده 55(خطر جانی )و مسایل مختلف کاری معاونت خدمات شهری شهرداری خوی
مطلب بعدی اجرای گروه موسیقی ماهور اجرای گروه موسیقی ماهور

حضور مهندس نصراله پور سرپرست شهرداری خوی و مهندس گلصنملو عضو شورای و رئیس هیئت کشتی پهلوانی خوی جهت اعزام کشتی گیران خویی یاشارگلوانی،علی آقازاده، رسول محمدلو،منتخبین کشتی پهلوانی استان به مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران.

اشتراک

Print
DNN