جزئیات اخبار و اطلاعات

اهدای لوح سپاس شهردار نیشابور و رئیس کمیته مسابقات چالش آتش نشانان کشور به شهردار خوی به نمایندگیتوسط رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

اهدای لوح سپاس شهردار نیشابور و رئیس کمیته مسابقات چالش آتش نشانان کشور به شهردار خوی به نمایندگیتوسط رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

Print
47
DNN