NewsDetails

بازدید از زمین موسوم به باغ سالم
روابط عمومی شهرداری خوی 42

بازدید از زمین موسوم به باغ سالم

بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ، سرپرست شهرداری خوی، معاون خدمات شهری و مدیران واحد‌های شهرداری، رییس و کارشناسان محیط زیست از زمین موسوم به باغ سالم و گفتگو با شهروندان ساکن این منطقه و بررسی مشکلات شهروندان

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان