جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید از میدان میوه و تره بار شهرداری خوی

بازدید از میدان میوه و تره بار شهرداری خوی

بازدید فرماندار خوی، رییس شورای اسلامی شهر خوی، سرپرست شهرداری خوی و رییس اداره بازرگانی از میدان میوه و تره بار شهرداری

بررسی مسایل مختلف حوزه میدان تره بار

Print
60
DNN