جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی

بازدید استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی

از مجموعه خدمات در حال ارایه به زائرین کربلا در مرز تمرچین

حضوردکتر شهسوار رییس شورای اسلامی شهر خوی، مهندس نصراله پور شهردار خوی ،  و مدیران شهرداری در مرز تمرچین

Print
17
DNN