جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید سرپرست شهرداری خوی و رییس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر خوی از مجموعه زورخانه پوریای ولی
روابط عمومی شهرداری خوی 52

بازدید سرپرست شهرداری خوی و رییس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر خوی از مجموعه زورخانه پوریای ولی

مطلب قبلی مطلب قبلی استمرار اصلاح سنگ فرش های خیابان امام(ره) توسط اکیپ فنی و عمرانی شهرداری خوی
مطلب بعدی چهره آرا رئیس شورای اسلامی شهر خوی : تلاش مدیریت شهری برای اجرای پروژه آرامگاه شمس چهره آرا رئیس شورای اسلامی شهر خوی : تلاش مدیریت شهری برای اجرای پروژه آرامگاه شمس

اشتراک

Print
DNN