جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی  از تمرینات عملیات امداد و نجات از چاه ، تیم نجات ایستگاه شهید قانع(ملت)
روابط عمومی شهرداری خوی 31

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از تمرینات عملیات امداد و نجات از چاه ، تیم نجات ایستگاه شهید قانع(ملت)

مطلب قبلی مطلب قبلی بازدید از مساکن مهر و بررسی مشکلات این منطقه
مطلب بعدی تشکیل جلسه شورای اسلامی شهر خوی تشکیل جلسه شورای اسلامی شهر خوی

اشتراک

Print
DNN