NewsDetails

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی به همراه رییس فضای سبز شهرداری از گلخانه های  فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری خوی
روابط عمومی شهرداری خوی 14

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی به همراه رییس فضای سبز شهرداری از گلخانه های فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان