جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی مسیر و محوطه مساکن مهر و بررسی  احداث و بهسازی مساکن مذکور
روابط عمومی شهرداری خوی 47

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی مسیر و محوطه مساکن مهر و بررسی احداث و بهسازی مساکن مذکور

مطلب قبلی مطلب قبلی بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از شهرداری منطقه یک و واحد فنی و عمرانی شهرداری
مطلب بعدی دیدار و گفتگوی اصغری رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی با مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی دیدار و گفتگوی اصغری رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی با مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی

اشتراک

Print
DNN