جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید مهندس نصرالله پور و مهندس گلصنملو

بازدید مهندس نصرالله پور و مهندس گلصنملو

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی و مهندس گلصنملو عضو شورای اسلامی شهر و رییس کمیسیون ورزش و عضو هیئت مدیره سازمان آتش نشانی از روند آموزشهای عملیات در ارتفاع  سازمان آتش نشانی شهرداری خوی

Print
175
DNN