NewsDetails

بازدید مهندس نصرالله پور و مهندس گلصنملو
روابط عمومی شهرداری خوی 34

بازدید مهندس نصرالله پور و مهندس گلصنملو

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی و مهندس گلصنملو عضو شورای اسلامی شهر و رییس کمیسیون ورزش و عضو هیئت مدیره سازمان آتش نشانی از روند آموزشهای عملیات در ارتفاع  سازمان آتش نشانی شهرداری خوی

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان