جزئیات اخبار و اطلاعات

بازرسی سرپرست شهرداری خوی از شهرداری منطقه یک

بازرسی سرپرست شهرداری خوی از شهرداری منطقه یک

 بازرسی سرپرست شهرداری خوی از شهرداری منطقه یک و روند ارائه خدمات به شهروندان

بررسی درخواست‌های شهروندان از سوی مهندس نصراله پور و صدور دستور های لازم 

Print
45
DNN