جزئیات اخبار و اطلاعات

با حکم شهردار خوی : انتصابهای تحول ساز در شهرداری خوی

با حکم شهردار خوی : انتصابهای تحول ساز در شهرداری خوی


🔶 مهندس نصرالله پور شهرداری خوی : 
حضور شهرداران با تجربه در مدیریت نواحی شهرداری 

🔶 افزایش اختیارات مدیران نواحی پنجگانه خدمات شهری 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی این روزها شاهد تغییرات مدیریتی و انتصابهای تحول برانگیز هستیم. 

مهندس نصراله پور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی اظهار داشت: بهبود فرآیند سازمانی و مدیریت منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه منابع انسانی اصلی ترین عنصر توسعه سازمانی و ارائه خدمات نوین است 

شهردار خوی گفت: شهرداری خوی یکی از شهرداریهای توانمند منطقه در حوزه منابع انسانی است و تخصص گرایی مهمترین ویژگیهای کارکنان شهرداری بوده و در سالهای اخیر رشد بسیار خوبی در حوزه تحصیلات تخصصی کارکنان داشتیم 

وی افزود: در راستای استفاده بهینه و بر اساس سیاستهای کلان مدیریت شهری، ساختار اداری و توجه بیش از پیش به چارت سازمانی، تغییرات مختلفی در عرصه مدیریت بخشهای مختلف شهرداری مرکزی و مجموعه های آن داشتیم و تمام این تغییرات بر اساس بهبود فرآیند اداری و استفاده از تجربیات و توانمندیهای نیروی انسانی است

مهندس نصراله پور تاکید کرد: با توجه به اینکه نواحی پنجگانه شهرداری زیرساخت مهمی برای ارائه خدمات روزمره بویژه در حوزه خدمات شهری هستند و بخش مهمی از پاکسازی و بهسازی فضای شهری از همین نواحی آغاز می شود نیاز به حضور مدیران با تجربه حس می شد که امروز چندین شهردار سابق با تجربه در شهرهای اقماری خوی و شهرهای اطراف عهده دار مدیریت نواحی شدند 

وی گفت: افزایش اختیارات کاری حوزه نواحی در دستور کار قرار دارد و همپای شهرداریهای مناطق مدیران نواحی نیز عهده دار بخش بسیار بزرگی از خدمات قابل ارایه هستند و درواقع سهم مهمی در جلب رضایت مردمی و رفع مشکلات شهری دارند. 

شهردار خوی تصریح کرد: بر اساس همین سیاست کلان ، آقایان نادر اصغری بعنوان شهردار سابق شهر قره ضیاالدین ، مدیر سرمایه گذاری شهرداری و مدیر زیباسازی شهرداری بعنوان مسئول ناحیه یک، رضاعلی اکبرلو با سوابقی رییس سابق فضای سبز شهرداری و مدیر ناحیه چهار بعنوان مدیر مجموعه تاسیسات شهرداری، سبحان وردی شهردار اسبق شهر دیزج دیز  و مسئول پافندغیرعامل شهرداری و مدیر سابق ناحیه یک بعنوان مسئول ناحیه چهار خدمات شهری، ارزنلو عضو سابق شورای شهر و سرپرست سابق شهرداری فیرورق بعنوان مسئول ناحیه دو و معصومی فرد عضو سابق شورای شهر و شهردار اسبق شهر ایواوغلی بعنوان مسئول ناحیه کوی ولیعصر خوی منصوب شدند. 

Print
69
DNN