جزئیات اخبار و اطلاعات

بررسی مسائل مختلف شهرک گلشهر

بررسی مسائل مختلف شهرک گلشهر

بررسی مسائل مختلف شهرک گلشهر با حضور سرکار خانم هاشمی بازرس اداره کل مدیریت اموال و دارایی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور ، سرپرست شهرداری خوی ، مدیران تعاونی مسکن ارتش

Print
48
DNN