جزئیات اخبار و اطلاعات

برنامه کلاس های آموزشی مجازی و حضوری مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری خوی

برنامه کلاس های آموزشی مجازی و حضوری مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری خوی

 روز شنبه 
🔹ورزش صبحگاهی  ساعت 8
🔹(پارک گام )پیاده روی بانوان  ساعت 7
🔹مشاوره نیروی انتظامی ساعت 9

⭕روز یکشنبه
🔹ورزش صبحگاهی ساعت ۸ 
 🔹 (پارگ گام )پیاده روی بانوان ساعت ۷
🔹کلاس پایه سوم ساعت 12

⭕روز دوشنبه 
🔹ورزش صبحگاهی ۸
🔹پارگ گام (پیاده روی بانوان ) ساعت ۷

⭕ روز سه شنبه 
🔹ورزش صبحگاهی ساعت 8
🔹پارگ گام( پیاده روی بانوان)
ساعت 7
🔹مشاوره (انفرادی،کارگاهی)ساعت 8 
🔹کلاس مشاوره (فردی ،کارگاه آموزشی ،مهارتهای قبل از ازدواج ) ساعت 10

⭕روز چهارشنبه 
🔹ورزش صبحگاهی ساعت 8
🔹پارگ گام (پیاده روی بانوان)ساعت 7
🔹 آموزش تابلوی دکوراتیو  ساعت 11
🔹آموزش خوشنویسی ساعت 10

⭕روز پنج شنبه 
🔹ورزش صبحگاهی ساعت 8
🔹پارک گام (پیاده روی بانوان ) ساعت 7
🔹کلاس آموزش خیاطی ساعت 10
🔹کلاس نقاشی ساعت 10
🔹کلاس قلم زنی  ساعت 11
🔹کلاس عربی ساعت 12

Print
495
DNN