جزئیات اخبار و اطلاعات

برپایی غرفه های ویژه‌ نمایشگاهی و بازیهای مختلف آموزشی به همراه عفاف و حجاب

برپایی غرفه های ویژه‌ نمایشگاهی و بازیهای مختلف آموزشی به همراه عفاف و حجاب

در مجموعه‌ فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی با همکاری گروه جهادی ریحانه الحسین (ع)

Print
54
DNN