جزئیات اخبار و اطلاعات

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک با حضور فرماندار خوی، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر خوی و مدیران شهری
روابط عمومی شهرداری خوی 53

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک با حضور فرماندار خوی، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر خوی و مدیران شهری

مطلب قبلی مطلب قبلی پلیس هوشمند ، امنیت پایدار
مطلب بعدی تنظیف و شستشوی میادین مرکزی و ولیعصر (عج )و جدا کننده خیابانهای طالقانی و شریعتی از سوی اکیپ معاونت خدمات شهری شهرداری خوی تنظیف و شستشوی میادین مرکزی و ولیعصر (عج )و جدا کننده خیابانهای طالقانی و شریعتی از سوی اکیپ معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

اشتراک

Print
DNN