جزئیات اخبار و اطلاعات

تداوم طرح سراسری ۹۹۹۹

تداوم طرح سراسری ۹۹۹۹

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

آموزش مقدماتی ایمنی و آتش نشانی برای دانش آموزان شهرستان خوی با شعار 

     《 هر دانش آموز ، یک آتش نشان 》
 

Print
22
DNN