جزئیات اخبار و اطلاعات

تشکیل جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی

تشکیل جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی

تشکیل جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی
با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی و معاونین ، مدیران سازمان های تابعه و کارشناسان شهرداری خوی

🔸️ صحن جلسات شورای اسلامی شهر خوی

استمرار بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمد های شهرداری خوی و سازمان های تابعه ویژه سال ۱۴۰۱

Print
173
DNN