جزئیات اخبار و اطلاعات

تشکیل جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی

تشکیل جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی

تشکیل جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی
با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی و معاونین و کارشناسان شهرداری خوی

صحن جلسات شورای اسلامی شهر خوی

دستور جلسه : بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمد های شهرداری خوی و سازمان های تابعه در سال ۱۴۰۱

Print
152
DNN