جزئیات اخبار و اطلاعات

تشکیل جلسه ویژه بررسی تدوین تعرفه و منابع درآمدی سال ۱۴۰۱ شهرداری خوی

تشکیل جلسه ویژه بررسی تدوین تعرفه و منابع درآمدی سال ۱۴۰۱ شهرداری خوی

 تشکیل جلسه ویژه بررسی تدوین تعرفه و منابع درآمدی سال ۱۴۰۱ شهرداری خوی با حضور سرپرست شهرداری، معاونین و مدیران واحدها و مدیران شهرداری‌های مناطق یک و دو 

Print
49
DNN