جزئیات اخبار و اطلاعات

تعبیه پلهای بتنی  دال قوسی درپارک بهاران ربط توسط اکیپ فنی و عمرانی شهرداری
روابط عمومی شهرداری خوی 50

تعبیه پلهای بتنی دال قوسی درپارک بهاران ربط توسط اکیپ فنی و عمرانی شهرداری

مطلب قبلی مطلب قبلی برگزاری یادواره شهدای طلبه و۲۰ روحانی شهید شهرستان خوی
مطلب بعدی استمرار عملیات جدول گذاری در مسیر مساکن دادگستری از سوی اکیپ های عمرانی شهرداری خوی استمرار عملیات جدول گذاری در مسیر مساکن دادگستری از سوی اکیپ های عمرانی شهرداری خوی

اشتراک

Print
DNN