جزئیات اخبار و اطلاعات

تقدیر امام جمعه شهرستان خوی از شهردار جهادی شهر خوی در مصلی نماز جمعه

تقدیر امام جمعه شهرستان خوی از شهردار جهادی شهر خوی در مصلی نماز جمعه

به مناسبت حضور موثر در عرصه های مختلف شهری

Print
60
DNN