جزئیات اخبار و اطلاعات

تلاش مجموعه خدمات شهری شهرداری خوی جهت خدمت رسانی و رفع موانع حاصل از بارش برف در سطح شهر

تلاش مجموعه خدمات شهری شهرداری خوی جهت خدمت رسانی و رفع موانع حاصل از بارش برف در سطح شهر

Print
118
DNN