جزئیات اخبار و اطلاعات

جشن بزرگ غدیر

جشن بزرگ غدیر

با حضور ارکستر آذربایجانی نوجوانان یاغیش شرکت کننده در جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا

پارک بزرگ ملت خوی

Print
53
DNN