جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر خوی

جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر خوی

دکتر مرتضی شهسوار بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر در سال دوم انتخاب شد

Print
69
DNN