جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد

جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد

مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی عصر روز چهارشنبه جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد .
بر اساس این گزارش دکتر مرتضی شهسوار بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر انتخاب شد.
همچنین آقای مهندس صادق نژاد بعنوان نائب رئیس ، آقای دکتر پیری بعنوان سخنگو و سرکار خانم مظلومی بعنوان منشی و خزانه دار شورای اسلامی شهر خوی انتخاب شدند .
 

Print
68
DNN