جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه تعامل با اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

جلسه تعامل با اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

️با حضور اعضای شورای شهر و شهردار خوی ، معاونین و کارشناسان شهرداری ، معاون مدیرکل راه و شهرسازی استان ، کارشناسان مجموعه و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوی

Print
148
DNN