جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه تعامل با اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

جلسه تعامل با اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

جلسه تعامل با اداره کل راه و شهرسازی استان با حضور اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و مهندس نصراله پور شهردار خوی ، معاونین و کارشناسان شهرداری و معاون مدیرکل و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی با موضوع بررسی مسائل فی مابین دو اداره

Print
132
DNN