جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

با موضوع: بررسی نامه ها و درخواست های مردمی

با حضور اعضای شورای اسلامی شهر خوی.شهردارخوی .مدیرعامل و همکاران  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  شهرداری خوی
 

Print
55
DNN