جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی با حضور شهردار شهرخوی و اعضای شورای اسلامی شهرخوی با موضوع بررسی نامه های اداری و مردمی

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی با حضور شهردار شهرخوی و اعضای شورای اسلامی شهرخوی با موضوع بررسی نامه های اداری و مردمی

بخش دوم جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی ( بررسی بخشی از مصوبات 50 جلسه اخیر شورای اسلامی شهر خوی)

Print
29
DNN