جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه فوق العاده ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه فوق العاده ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر خوی

مدیریت ارتباطات شهرداری خوی

موضوع:بررسی نامه ها و درخواست های مردمی
 

Print
25
DNN