جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه مشترک شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی با شورای شهر سلماس

جلسه مشترک شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی با شورای شهر سلماس

➖ در این جلسه مشترک، دو طرف ضمن اشاره به اشتراکات به هم پیوسته فرهنگی و تاریخی شهرهای خوی و سلماس، درخصوص مسائلی از قبیل مدیریت پسماند شهری، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، ترافیک و حمل و نقل و ... بحث و تبادل نظر کردند و مقرر گردید نسبت به استفاده از پتانسیل، سوابق و تجارب دو طرفه در مدیریت شهری خوی و سلماس استفاده شود.

Print
59
DNN