جزئیات اخبار و اطلاعات

📳جلسه مطالبه گری قانون عفاف و حجاب  از ادارات ، دستگاه ها و نهاد های شهرستان خوی

📳جلسه مطالبه گری قانون عفاف و حجاب از ادارات ، دستگاه ها و نهاد های شهرستان خوی

🔸️سالن اجتماعات شهرداری خوی

Print
52
DNN