جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه هماهنگی در خصوص تامین انشعابات پروژه ۱۸۰ واحدی تعاونی مسکن بهسازی با حضور معاونین و کارشناسان شهرداری خوی و مدیران شرکت های خدمات رسان

جلسه هماهنگی در خصوص تامین انشعابات پروژه ۱۸۰ واحدی تعاونی مسکن بهسازی با حضور معاونین و کارشناسان شهرداری خوی و مدیران شرکت های خدمات رسان

Print
80
DNN