جزئیات اخبار و اطلاعات

جمع آوری پسماندخشک ازمنازل در نقاط مختلف شهر و اهدای برخی از اقلام بهداشتی و شوینده برای خانواده ها از سوی عوامل معاونت خدمات شهری شهرداری خوی
روابط عمومی شهرداری خوی 25

جمع آوری پسماندخشک ازمنازل در نقاط مختلف شهر و اهدای برخی از اقلام بهداشتی و شوینده برای خانواده ها از سوی عوامل معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

مطلب قبلی مطلب قبلی کابل کشی و تامین روشنائی دوربرگردان کمربندی شهید حجازی فر ( نقطه حادثه خیز) با همکاری مدیریت توزیع برق خوی
مطلب بعدی مراسم غبار روبی مزار مطهر شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مراسم غبار روبی مزار مطهر شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

اشتراک

Print
DNN