جزئیات اخبار و اطلاعات

حادثه آتش سوزی محل دپوی کارخانه کارتن سازی در شهرک صنعتی خوی که با حضور آتش نشانان شهرک صنعتی و با کمک رسانی ایستگاه عملیاتی شهرک ولیعصر اطفا گردید.

حادثه آتش سوزی محل دپوی کارخانه کارتن سازی در شهرک صنعتی خوی که با حضور آتش نشانان شهرک صنعتی و با کمک رسانی ایستگاه عملیاتی شهرک ولیعصر اطفا گردید.

🚨🚨روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

Print
32
DNN