جزئیات اخبار و اطلاعات

حریق مغازه مکانیکی

حریق مغازه مکانیکی

حریق مغازه مکانیکی در منطقه جمشید آباد با حضور نیروهای عملیاتی ایستگاه شهید قانع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی اطفا گردید

Print
56
DNN