جزئیات اخبار و اطلاعات

حضور امیرسرتیپ دوم محرم صادقی فرمانده تیپ ۲۶۴ ارتش و هییت همراه در جلسه شورای اسلامی شهر خوی

حضور امیرسرتیپ دوم محرم صادقی فرمانده تیپ ۲۶۴ ارتش و هییت همراه در جلسه شورای اسلامی شهر خوی

تبریک و تقدیر از سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر خوی

Print
74
DNN