جزئیات اخبار و اطلاعات

حضور مهندس نصرالله پور شهردار خوی در معاونت خدمات شهری و دبیرخانه ۱۳۷

حضور مهندس نصرالله پور شهردار خوی در معاونت خدمات شهری و دبیرخانه ۱۳۷

پاسخگویی شهردار خوی به سوالات شهروندان


برخی از سوالات شهروندان: 
🔶مسیرگشایی معابر در بخش های مختلف 
🔶تقدیر از اقدامات شهرداری در حوزه های مختلف 
🔶بازگشایی برخی از سرویسهای بهداشتی 
🔶کنترل بیشتر بر موضوع سگهای ولگرد 
🔶حفاریهای معابر 
🔶تقدیر از مسیرگشایی امین دیوان 
🔶مسایل مربوط به کوچه حتم خان و مسیرگشایی این کوچه
🔶رسیدگی بیشتر به شرایط کوی ولیعصر 
🔶مسایل مربوط به کارگران شهرداری و‌نواحی های پنجگانه 
🔶مسایل حوزه فضای سبز 
🔶اشتغال و جذب نیرو
🔶تقدیر از اقدامات انس نشانی در حوزه آموزش و بررسی های دوره ای 
🔶تقدیر از مرمت پیاده روها و اقدامات این حوزه 
🔶تقدیر برای اطلاع رسانی، پاسخگویی ۱۳۷ و .
🔶تقدیر از تلاش های نواحی خدمات شهری برای اقدامات تنظیف 
🔶رسیدگی بیشتر به جمع آوری پسماند شهری
 


تا کنون بیش ۴۰ تماس پاسخ داده شده است 

Print
38
DNN