جزئیات اخبار و اطلاعات

خوی تجلی گاه موسیقی سنتی ایران
روابط عمومی شهرداری خوی 39

خوی تجلی گاه موسیقی سنتی ایران

مطلب قبلی مطلب قبلی روند آماده سازی تیم والیبال خوی
مطلب بعدی بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از پارک موتوری شهرداری بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از پارک موتوری شهرداری

مهندس نصرالله پور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی اظهار داشت : شهر خوی بواسطه برگزاری جشنواره ملی شمس و مولانا طی چهار دوره ملی به تجلی گاه موسیقی سنتی ایرانی تبدیل شده است .
 
سرپرست شهرداری خوی افزود : وجود آرامگاه شمس در خوی بعنوان یک ظرفیت ملی و فرا ملی مطرح است که با احداث آرامگاه این شخصیت توجه جهانیان را بیش از پیش به خوی جلب می کند .
 
وی افزود : شمس تبریزی در کنار نام برجسته خوی ظرفیت های جدیدی را نیز ایجاد نموده که همایش بین المللی و جشنواره ملی شمس از جمله این ظرفیت هاست که ماحصی تلاش بسیار از عاشقان توسعه خوی بوده و نقش تولیت شمس ، شورای شهر و شهرداری خوی در ایجاد این فضاهای علمی و هنری ملی و فراملی قابل تقدیر است . 
 
وی گفت : چهارمین جشنواره ملی شمس و مولانا با حضور 9 گروه از استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان ، خراسان، شیراز، اصفهان، لرستان، طی سه روز برگزار شد و باید گفت خوی بواسطه این جشنواره ها توانسته ظرفیت های موسیقی معنوی و سنتی ایران زمین را با تلفیق اشعار مولانا به خوبی به نمایش بگذارد . 
 
سرپرست شهرداری خوی تاکید کرد : تعداد 64 هنرمند عرصه موسیقی در قالب 9 گروه طی سه روز به اجرای برنامه موسیقی فاخر پرداختند و در نهایت با حضور چهره های سرشناس موسیقی ایران در هیئت داوران گروه های منتخب و برتر اول تا سوم معرفی شد.

وی گفت:  یکی از گروه های ارزشمند حاضر در این جشنواره که با حضور هنرمندان نوجوان تبریز به اجرا برنامه پرداخته بودند از سوی شهرداری مورد تقدیر قرار گرفته و بعنوان نگاه ویژه داوری نیز مورد تحسین قرار گرفت .
 
وی گفت : یکی از بخش های این جشنواره نیز در راستای گرامیداشت یکی از هنرمندان عرصه هنرهای نمایش خوی اختصاص یافت که از خانواده مرحوم حیدر حاتمی تقدیر شد

اشتراک

Print
DNN