جزئیات اخبار و اطلاعات

در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حسن نصرالله پور شهردار شهر #خوی به پویش سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی پیوست.

در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حسن نصرالله پور شهردار شهر #خوی به پویش سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی پیوست.

Print
38
DNN